HIRDETÉS

Oktatás - Legénység

Legénység

A játékban egyetlen tank sem működik teljes legénység nélkül. A legénység működteti a tankot a játékos irányítása alatt. Az adott tank jellegzetességeitől függ, hogy hány fős legénységre van hozzá szükség. Ez kettőtől hat főig terjedhet. Minden egyes legénységi tag az öt kitüntetett feladat egyikét látja el. Ezek: Parancsnok, Lövész, Sofőr, Rádiós és Töltő.

Ahogyan a járművek gyűjtenek tapasztalatot, ugyanúgy a legénységi tagok is egyre képzettebbek lesznek minden csata után, amiben részt vesznek. A játékosoknak és a járműveknek is van szolgálati feljegyzésük, ugyanúgy a legénységi tagoknak is van egy személyes fájluk, ami tartalmazza a csatáik statisztikáit, a medáljaikat, a kiképzésük szintjét, illetve a tanult képzettségeik szintjét. Egy legénységi tag a csatában megszerzett tapasztalattal képezhető, illetve kreditért, vagy aranyért, de csak amíg a fő képzettsége el nem éri a 100%-ot. Utána a további csatákban gyűjtött tapasztalattal növelhető a játékos által kiválasztott skill-ek vagy perk-ek szintje. Ezeket nem lehet kreditért vagy aranyért megvásárolni.

A legénységi tagok által megszerzett szakértelem szintje közvetlenül befolyásolja a harckocsijuk csatában nyújtott teljesítményét. Ha a legénységi ta megsebesül, vagy kilövik, akkor járművének teljesítménye csökken, épp azon a területen, amit a kilőtt legénységi tag ellátott. Ha a vezető sérül meg, akkor a harkocsi iránythatósága romlik. Ha az összes legénységi tagot kilövik, a jármű működésképtelenné válik.

Fő képzettség

Minden legénységi tag az öt fő szerep egyikét tölti be a harckocsiban. Mindegyik szerep egy konkrét feladathoz kapcsolódik. Ezeket a szerepeket a legénységi tagok „fő képzettségének” is nevezzük: parancsnok (commander), lövész (gunner), vezető (driver), rádiós (radio operator), töltő (loader). Az egészségi állapotukat a játékban a következő ikonok jelzik:

Szakértelem

A legénység szakértelmén a összes tapasztalatát értjük, azaz a fő képzettség szintjét és a megszerzett skill-ek és perk-ek szintjét. A szakértelem foka nagyon fontos, mert az ahhoz hozzájáruló faktorok mindegyike szerepet játszik a játék mechanikájához végzett számításokban. A szakértelem közvetlenül befolyásolja és javítja a jármű egyes moduljainak tulajdonságait, kezelhetőségét és teljesítményét, illetve a harckocsi általános teljesítményét a csatában. A legénység szakértelme még a sérült modulok javításának sebességére is a tűzoltás sebességére is hatással van. A rejtősködési értéket ugyancsak befolyásolja.

 

 

Parancsnok

A parancsnok alapvető feladata az ellenfelek felderítére (spotolása). A parancsnok szakértelme közvetlenül befolyásolja a látótávolságát. Minél képzettebb a parancsnok, annál nagyobb távolságról képes ellenfelek felderítésére.

 

 

Lövész

A lövész alapfeladata a löveggel történő célzás és tüzelés. A lövész szakértelme befolyásolja a célzásidőt, a lövések pontosságát, és a toronyforgatás sebességét. Minél képzettebb a lövész, annál hatákonyabbak lesznek a lövések.

 

 

Vezető

Fő feladata a harckocsi vezetése és manőverezés. Szakértelme hatással van minden mozgással és manőverezéssel kapcsolatos értékre, úgy mint gyorsulás, végsebesség, talajellenállás, forgási sebesség. Minél jobb a vezető, annál könnyebben manőverezik a harckocsi.

 

 

Rádiós

Alapvető feladata a csapattársakkal történő kommuniálás. Képzettsége növeli a rádió hatótávolságát. A harckocsi csak olyan csapattársakkal tud kommunikálni, akik a rádió hatótávolságán belül tartórkodnak. Bármelyik jármű (barát vagy ellenség), amelyet felspotol egy, rádió hatótávolságon belül tartózkodó csapattársunk, megjelentik a saját minimapunkon is. Ez segíti a csata aktuális helyzetének jobb megrtését, ami jelentős taktikai előnnyel jár. Minél ügyesebb a rádiós, annál nagyobb távolságról képes csapattársakkal kommunikálni, és ezáltal ellenséges tankokat felderíteni.

 

 

Töltő

Fő feladata a következő lövedék betöltése. Hatással van a lövedék betöltésének sebességére, minél képzettebb a lövész, annál gyorsabb az újratöltés.

Több fő képzettség

Néhány harckocsi, leginkább a nagy kaliberű önjáró lövegek és páncélvadászok 6 fős legénységgel működnek, mert szükség van egy második töltőre. Az M2 közepes tank 6 fős legénységéből kettten rádiósok. A T1 nehéz tank és az M6 szintén 6 fővel (2 töltő) operál. 

Más harckocsikba elég lehet 2,3 vagy 4 legénységi tag. Kis könnyű tankokban csak 2 fő ül, egy parancsnok és egy vezető. Ilyen esetekben a játékmechanikai számítások azt követelik meg, hogy az egyik legénységi tag több képzettségt töltsön be. Például az MS-1-ben a parancsnok egyben lövész, rádiós és töltő is, míg a vezető csak vezet. 

Legénység Menedzsment

A barakkban található az összes legénységi tag, attól függetlenül, hogy épp egy tankban ül –e, vagy sem. A garázs nézetben a bal oldalon az épp kiválasztott jármű legénysége látható.

Barakk és garázs nézet

A barakk nézetbe a garázs nézetből lehet belépni, a középen, felül található gombok egyikével. Minden játékos 16 barakkhellyel indul, de ez növelhető, az alul található, barakkhely vásárlása gombbal. Ily módon 16 barakkhely vásárolható 300 aranyért. Csak azok a legénységi tagok foglalnak barakkhelyet, akik nem egy tankban ülenk éppen. Azok pedig, akik egy tankban vannak, megjelennek ugyan a barakkban, de nem foglalnak barakkhelyet. A különböző választási lehetőségek és legördülő menük használatával a legénységi tagokra rá lehet szűrni nemzet, jármű, fő képzettség, és helyzet (tankban ül, vagy sem) szerint.

Garázsnézetben, az egeret a legénységi tag fölé mozgatva információk jelennek meg róla. Egy bal klikk a legénységi tagon egy kis menüt jelenít meg, amelyben a legénységi tagot le lehet cserélni 1) újonnan toborzott legénységi tagra vagy 2) egy másik, olyan legénységi tagra, akinek ugyanaz a fő képzettsége és jelenleg a barakkban van. Jobb klikkel egy másik menü jelenik meg, amelyben a következő lehetőségek vannak: 1) személyes fájl megjelenítése, 2) legénységi tag barakkba küldése, 3) összes legénységi tag barakkba küldése vagy 4) legénységi tag elbocsátása.

Személyes fájl

 • A legénységi tagok személyes fájlját egy jobb klikkel lehet megtekinteni, akár garázs- akár barakk nézetben. A megjelenő ablak bal oldalán a legénységi tag ra vonatkozó alapvető információk sorakoznak, beleértve:
 • A legénységi tag avatarja, rangja és teljes neve.
 • A jármű neve, amelyben tartózkodik (ha csak a barakkban van, akkor semmi sincs itt).
 • Fő képzettsége.
 • A képzettségi szintje a fő képzettségében, százalékosan kifejezve.
 • Módosítók. (Ez a feature nem szerepel még a játékban).
 • Jármú szakértelme, azaz annak a járműnek a neve, amelyre a fő szakértelme vonatkozik.
 • Megszerzett skilljei és perkjei, akár 100%-osak már, akár nem.

A személyes fájl jobb oldalán 4 újabb fül található, melyek további információkat tartalmaznak, ezek:

 • Szolgálati feljegyzés – információkat tartalmaz a legénységi tagról, beleértve a csaták számát, amelyekben részt vett, és a kitüntetéseket, amelyeket kapott a karrierje során. Ezek vele maradnak, még akkor is, ha másik harckocsiba helyezzük át. Ez a fül a skillek és perkek 100%-os értékéhez szükséges tapasztalati pontokat és az ehhez szükséges csaták számának becslését is tartalmazza.
 • Kiképzés - azt mutatja, hogy 1) növelhetjük a legénységi tag képzettségi szintjét a jelenlegi járművén, vagy 2) újraképezhetjük más járművekre. Lásd még: Újraképzés
 • Képességek – a legénységi tag számára éppen elérhető skilleket és perkeket tartalmazza. Ha a legénységi tag tanulhat új skillt/perket, akkor egy gomb jelenik meg amelyre kattintva kiválaszthatjuk, hogy mit tanuljon.
 • Személyes adatok – itt van a legénységi tag avatarja, vezeték- és keresztneve. Ezek 50 aranyért változtathatók, egy listából választhatunk új nevet és avatart.

Új toborzás, áthelyezés, feloszlatás

 • Új toborzás – Új legénységi tag bármikor toborozható. Véletlenszerűen generálja őket a játékmechanizmus, és előre beállított fő képzettségrel érkeznek a játékos által választott járműre.
 • Egy tapasztaltabb legénységi tag másik járműre áthelyezése – A legénységi tagok áthelyezhetők másik járműre, annyi megkötéssel, hogy csak ugyanabba a fő képzettségbe kerülhetnek, és csak ugyanannak a nemzetnek egy másik harckocsijába. Ez esetben újra kell képezni őket, részletes leírás a következő szekcióban.
 • feloszlatás – A legénységi tagok bármikor feloszlathatók. Jegyezzük meg, hogy a feloszlatás végleges és nem lehet visszavonni. Az feloszlatott legénység minden tapasztalata, képzettsége, skilljei, perkjei végleg elvesznek. Úgy lehet feloszlatni egy legénységi tagot, hogy garázsnézetben jobb klikkelünk az ikonján és az feloszlatást választjuk. Barakk nézetben pedig a ’feloszlat’ gombra kell klikkelnünk.

Fő képzettségre vonatkozó kiképzés és újraképzés

Mindegy, hogy teljesen új legénységet, vagy csak egy legénységi tagot toborzunk a harckocsira, vagy már meglevő legénységet, vagy legénységi tagot újraképezünk másik járműbe történő áthelyezéskor, minden esetben ki kell választanunk a fő képzettségére vonatkozó jártasságának a szintjét. Három lehetőség közül választhatunk:

Fő képzettség szintjére vonatkozó lehetőségek új toborzás esetén

 • Tank akadémia (Tank Academy) – 200 aranyért a legénységi tag fő képzettségének szintje azonnal 100%-ra ugrik, és lehetővé válik számára egy skill vagy perk tanulása.
 • Ezred iskola (Regimental School) – 20.000 kreditért a fő képzettség 75%-os lesz. Itt még nem lehet skillt vagy perket választani, majd csak akkor, ha a fő képzettség szintje a csatákban szerzett tapasztalattal elérte a 100%-ot.
 • Gyors képzés (Rapid Courses) – Ez az opció ingyenes, és 50%-os fő képzettséget biztosít.

Legénységi tagok újraképzése másik járműbe történő áthelyezéskor

 • Tank akadémia (Tank Academy) - 200 aranyért a legénységi tag fő képzettségének szintje azonnal 100%-ra ugrik az új harckocsin. Ha még nem tanult skillt/perket, akkor most lehetősége nyílik választani egyet. Ha már volt neki bármilyen skillje/perkje, akkor az új harckocsin mindegyik azonnal aktivizálódik, és ugyanazon a szinten használható, mint az áthelyezés előtt.
 • Ezred iskola (Regimental School) – 20.000 kreditért a fő képzettség 75%-os lesz, vagy a korábbi képzettségi szint 90%-a, amelyik nagyobb; ha a jármű, amelyre át akatjuk helyezni, ugyanabba a típusba tartozik, mint a korábbi. Például, egy páncélvadászból áthelyezés egy másik páncélvadászba. Ha más típusú járműbe szeretnénk egy legénységi tagot áthelyezni, például páncélvadászból önjáró lövegbe, akkor az ezred iskola 75%-os, vagy a korábbi szint 80%-ának megfelelő fő képzettségi szintet biztosít számára, attól függően, hogy melyik a nagyobb. Egyik esetben sem lesz aktív egyetlen skill vagy perk sem mindaddig, amíg a fő képzettség szintje csatákban szerzett tapasztalattal el nem éri a 100%-ot.
 • Gyors képzés (Rapid Courses) – Ingyenes, ez az opció 75%-os, vagy a korábbi szint 80%-ának megfelelő fő képzettségi szintet biztosít a legénységi tag számára, attól függően, hogy melyik a nagyobb, ha az új jármű ugyanolyan típusú, mint a régi. Például egy TD-ből áthelyezés egy mésik TD-be. Ha másik típusú járműbe történik az áthelyezés, például TD-ből artyba, akkor a gyors képzés 50%-os, vagy a korábbi szint 60%-ának megfelelő fő képzettségi szintet fog eredményezni attól függően, hogy melyik a nagyobb. Egyik esetben sem lesz aktív egyetlen skill vagy perk sem mindaddig, amíg a fő képzettség szintje csatákban szerzett tapasztalattal el nem éri a 100%-ot
 • A korábban megszerzett skillekre és perkekre gyakorolt hatás – ha az ezred iskolával vagy a gyors képzéssel újraképzett legénység rendelkezett már valamilyen skillel vagy perkkel, akkor azokat ugyanazon a szinten használhatja, mint az áthelyezés előtt. Mindazonáltal, az ikonjuk szürke színű lesz, és nem fog a szintjük a csatában szerzett tapasztalattal növekedni mindaddig, míg a fő képzettség az új járművön el nem éri a 100%-ot. Ezután a skillek és perkek aktivizálódnak, az ikonjuk visszaáll, és tovább fejleszthetővé válnak a csatában szerzett tapasztalat által.

A legénységi tagok újraképzésének és áthelyezésének okai – Miután a gyűjtögetés befejeződik és a harckocsi eladását, illetve magasabb tierű beszerzését tervezzük, általában mindig jó ötlet az eladandó jármű legénységét a barakkba küldeni, legénység nélkül megvásárolni az új harckocsit, és abba áthelyezni őket újreképzéssel. Ez különösen igaz, ha már skillekkel és perkekkel is rendelkeznek. Sok, csatában szerzett tapasztalat, vagy egy tekintélyes mennyiségű arany szükséges ahhoz, hogy 100%-os legyen a legénység fő képzettsége. Még több, nehezen megszerzett tapasztalat és hosszú idő kell 1,2 vagy 3 skill vagy perk kifejlesztéséhez. A legénységi tagok képzése nagy beruházás. És ez a beruházás azt jelent, hogy nagyobb teljesítménnyel működik az a jármű, amelyet tapasztalt legénység működtet.

Ha egy legénységi tag rendelkezik valamilyen skillel vagy perkkel, nem jó ötlet elbocsátani, mé akkor sem, ha emitt új barakkhelyeket kell vásárolnunk. Egy újonnan toborzott legénységi tag, még 100%-os fő képesség mellett is 0%-os skillel/perkkel kezd. A skillek/perkek megmaradnak újraképzés esetén is, így mindig jó ötlet olyanokat újraképezni, akik már rendelkeznek skillekkel/perkekkel.

Még akkor is megérheti az újraképzés, ha a legénység még nem rendelkezik skillekkel/perkekkel. Például ha a meglévő legénységi tag több, mint 83%-ot ért el a fő képzettségében, és ezred iskolával újraképezzük ugyanolyan típusú járműbe, akkor az eredeti szint 90%-a még mindig 75% felett lesz, amit egy újonnan toborzott legénységi tag kapna ezred iskolával. A külünböző típusú járművek közti újraképzést kerüljük, vagy használjunk aranyat, ami azonnal 100%-ot ad típustól függtlenül.

A legénységi tag rangja és kitüntetései megmaradnak az újraképzés során. Mégha nincs is hatása a legénységi tag teljesítményére, mégis érdekes lehet folytatni a legénységi tag karrierjét és tovább gyűjtögetni a rangokat és kitüntetéseket.  

Képzettségi szint

Az összes legénységi tag számára a következő szint eléréséhez szükséges tapasztalati pont progresszíven növekszik. Minden legénységi tag ugyanannyi tapasztalati pontot kap egy csatában, mint amennyit a harckocsi szerez, plusz mínusz az esetleges bónuszok és büntetések. Először tapasztalat a fő képzettségbe megy, és miután az elérte a 100%-ot, a választott első skillbe vagy perkbe. Ha az is elérte a 100%-ot, jöhet a második skill/perk és így tovább. 

Magasabb képzettségi szint megvásárlása

A legénységi tagok skilljeinek/perkjeinek növelésére vásárlással nincs lehetőség. Ezt csak csatában szerzett tapasztalattal lehet elérni. Viszont van 3 lehetőség magasabb szintű fő képzettséget vásárolni. Ez történhet új toborzáskor vagy átképzéskor, a következő lehetőségek egyikével:

 • Gyors képzés (Rapid Courses)Ahhoz, hogy egy legénységi tag elérje a 100%-ot a gyors képzéssel megszerzett 50%-os értékrél, 95.484 tapasztalati pontot kell összegyűjtenie. A gyors képzés az alapértelmezett kezdőpont a legénység képzésében, 50%-os fő képzettséget ad. Ehhez egyébként 9.758 tapasztalati pontra lenne szükség, melyet a legénység ingyen kap.
 • Ezred iskola (Regimental School) – Az ezred iskolával megszerzett 75%-os fő képzettségtől a 100%-ig a legénységi tagoknak egyenként 72.543 tapasztalati pontra van szükségük. Az 50% és 75% közti 22.940 tapasztalati pont 20.000 kreditért megvásárolható. A Wargaming időnként rendez különleges promóciókat, melyek keretében az ezred iskola képzés 50%-os áron vásárolható meg, 10.000 kreditért.
 • Tank akadémia (Tank Academy) – Ha azonnal 100%-os fő képzettséget szeretnénk a legénységnek, melyhez egyébként 95.484 tapasztalati pont kellene, akkor fejenként 200 aranyért ezt megvásárolhatjuk. Néha itt is érvényes az 50% kedvezmény, ekkor a tank akadémiás képzés ára 100 arany.

A képzettségi szint növeléséhez szükséges tapasztalat

Fontos, hogy megismerjünk 2 tényt a képzettség növeléséhez szükséges tapasztalati pontok számáról.

Először, az első skill/perk 100%-osra történő fejlesztéséhez duplaannyi tapasztalati pont kell, mint a fő képzettség 100%-os értékéhez. Ez a duplázódás minden további skill/perk esetén fennáll. A második skill/perk 100%-os kifejlesztése duplaannyi tapasztalatot igényel, mint az első és így tovább. Az alábbi szintek eléréséhez szükséges tapasztalati pontok száma:

 • Fő képzettség 0% - 100%: 105.242
 • 1. skill/perk 0% - 100%: 210.484
 • 2. skill/perk 0% - 100%: 420.128
 • 3. skill/perk 0% - 100% 840.255

Másodszor, 1%-os képzettségi szint emelkedéshez nem fix összegű tapasztalati pont kell, hanem egy állandóan növekvő érték. Például:

 • Fő képzettség 1%-os növelése 68%-ról 69%-ra: 21 × 25 × 100(68/100) = 1.146 tapasztalati pontba kerül, de 98%-ról 99%-ra 21 × 25 × 100(98/100) = 4.560 tapaszttalati pontba kerül.
 • 1. skill/perk 1%-os növelése 48%-ról 49%-ra: 22 × 25 × 100(48/100) = 912 tapasztalati pontba kerül, de 98%-ról 99%-ra 22 × 25 × 100(98/100) = 9.120 tapaszttalati pontba kerül.
 • 2. skill/perk 1%-os növelése 48%-ról 49%-ra: 23 × 25 × 100(48/100) = 1.824 tapasztalati pontba kerül, de 98%-ról 99%-ra 23 × 25 × 100(98/100) = 18.240 tapaszttalati pontba kerül.
 • 3. skill/perk 1%-os növelése 48%-ról 49%-ra: 24 × 25 × 100(48/100) = 3.648 tapasztalati pontba kerül, de 98%-ról 99%-ra 24 × 25 × 100(98/100) = 36.480 tapaszttalati pontba kerül.

A kézettségi szint 1%-os növekedéséhez szükséges tapasztalat kiszámításához a következő képletet használhatjuk:

Tapasztalat a következő képzettségi szint %-hoz = 2Y x 25 x 100(jelenlegi szint% / 100)

Ahol „Y” egyenlő:

                        1, a fő képzettség esetén

                        2, első skill/perk esetén

                        3, második skill/perk esetén

                        4, harmadik skill/perk esetén

                        és így tovább...

            Erről a linkről letölthető egy excel kalkulátor:

            https://docs.google.com/folderview?pli=1&id=0B2VEGT7EjCYONjdUSWxGTnhmVlk

A következő grafikonok jól illusztrálják, hogy milyen progresszíven emelkedik a szükséges tapasztalat mennyisége.

Tapasztalati pont grafikonok

Ez a gragikon azt mutatja, hogy a fő képzettség, és az 1. 2. 3. skill/perk 100%-os értékéhez mennyi tapasztalatra van szükség.

Ez pedig a fő képzettséghez, és az első, illetve második skillhez/perkhez szükséges tapasztalat mennyiségét összegezve mutatja. 

Bónuszok és büntetések

A játék mechanizmusában szerepel egy bónusz és büntetés rendszer, amelynek változatos hatása lehet a fő képzettség, illetve a skillek/perkek szintjére. Hatása van egyes skillek/perkek alkalmazhatóságára, hatékonyságára és teljesítményére, valamint a csatában szerzett tapasztalat mennyiségére. A bónuszok és büntetések folyamatosan változnak a csata során, a körülményektől, a harckocsi felszereltségétől, a fogyóeszközöktől, a legénység képzettségétől, illetve ezek ombinációjától függően.

Minden csata elején kiszámolják az összes tényező harckocsinkra gyakorolt hatását.

A bónuszok és büntetések összesített hatását nevezzük effektív képzettségi szintnek (lásd alább), a bónuszok növelik, a büntetések csökkentik a harckocsi csatában nyújtott teljesítményét. A számítás dinamikusan történik, az értékek folyamatosan változnak a csata során.

A csata végén a bónuszok és büntetések nettó hatását számítják a harckocsi és minden legénységi tag által gyűjtött tapasztalati pont esetén.

Bónuszok, amelyek befolyásolják a legénység tapasztalatát és képzettségi szintjét

A következő bónuszok növelik a legénység effektív képzettségi szintjét, és általuk a csatában a legénység több tapasztalatot is szerezhet.

 • Prémium fogyócikkek: ha a csata kezdetén a harckocsiban van prémium fogyócikk, akkor a legénység minden tagja plusz 10%-ot kap. A perkekre nem vonatkozik a bónusz. A bónusz a csata végéig tart, és akkor is van hatása, ha a fő képzettség szintje már elérte a 100%-ot, azaz 100+10=110%. Ez a képzettségi szint növelő bónusz országonként különbözik:
 • Pót ellátmány, csak szovjet harckocsikhoz
 • Doboz Cola, csak amerikai harckocsikhoz
 • Csokoládé, csak német harckocsikhoz
 • Puding és tea, csak brit harckocsikhoz
 • Erős kávé, csak francia harckocsikhoz
 • Kiadósabb hadi porció, csak kínai harckocsikhoz
 • Onigiri, csak japán harckocsikhoz

 

 • Fokozott szellőzés felszerelés bónusza: ez a felszerelés 5% bónuszt ad a legénységi tagok fő képzettségére, és a skillekre. A perkekre nincs hatása. A hatás végig tart a csata alatt, és akkor is működik, ha a fő képzettség már 100%-os, azaz 100+5=105% 
 • A parancsnok mentor skill bónusza: ha a parancsnok rendelkezik a mentor skillel, annak minden 1%-a után 0,1%-kal több tapasztalatot kap a többi legénységi tag a csata végén. Ha a skill 100%-os, akkor éri el a bónusz is a maximimot, 10-%-ot.
 • A parancsnok ezermester skill bónusza: ezzel a skillel a parancsnok átveheti bármelyik legénységi tag szerepét sérülés esetén. A helyettesítés azonnal kezetét veszi, amit valaki megsérül vagy kilövik, és hatékonysági foka az ezermester skill szintje x 0.5% lesz, maximum 50%-ig. Ha több legénységi tagot lőnek ki, akkor a sérültek számával el kell osztani a hatékonysági szintet. Tehát ha a parancsnoknak 2 kilőtt legénységi tagot kell helyettesítenie, akkor ezt maximum 25%-os hatékonysággal teheti. Ez a skill nem ad közvetlen bónuszt, de csökkenti a büntetést, ami kilőtt legénységi tag esetén teljesítményromlásban nyilvánul meg.
 • Elit alakulat perk bónusz: ha mindegyik legénységi tag rendelkezik 100%-os elit alakulattal, akkor 5% bónuszt kapak a fő képzettségre, és a közös skillekre (javítás, tűzoltás és/vagy álcázás). Ez a parancsnok mentor skilljét is növeli 5%-kal. Viszont nincs hatással egyéb szerep-specifikus skillekre vagy perkekre.
 • Nagy elsősegély csomag bónusz: Ez a prémium fogyóeszköz 15%-kal csökkenti a sérülés esélyét ha a harckocsi találatot kap. Emellett az összes sérült vagy halott legénységi tagot visszagyógyítja 100%-ra, de csatánként csak egyszer aktiválható. Aktválás esetén elhasználódik, és a 15%-os csökkenés is eltűnik. Közvetlen bónuszt nem ad.
 • Kis elsősegély csomag bónusz: Ez a fogyóeszköz egyszeri lehetőséget biztosít egy sérült legénységi tag 100%-ra történő gyógyítására. Közvetlen bónuszt nem ad.
 • Napi dupla bónusz: Minden nap szerver-idő szerint éjfélkor a napi dupla bónusz nullázódik és minden harckocsiavl a napi első győzelemért kétszeres tapasztalati pont jár. Ezt egy x2 ikon is mutatja a harckocsi jobb felső sarkánál a garázsban. Ha megvan az első győzelem, az ikon eltűnik. Néha vannak különleges események, amikor háromszoros, vagy ötszörös tapasztalat jár az első győzelemért.
 • Extra legénységi tapasztalat bónusz: Néha a Wargaming egy különleges esemény keretében fix időre, általában 3 napra folyamatos x2 vagy x3 legénységi tapasztalatot ajánl minden csata után. Ezeket a speciális eseményeket a honlapjukon hirdetik meg.
 • Gyorsított legénységi képzés bónusz: Prémium és Elit harckocsiknál bekapcsolhatjuk a gyorsított legénységi képzést. Ehhez egy kis négyzetet kell kipipálni a garázsban a legénységi tagok felett. Ekkor az összes tapasztalat, az is, amit egyébként a harckocsi szerez, a legénységi tagok képzésére megy. A legkevésbé képzett legénységi tag dupla adag tapasztalatot kap. Egy ikon jelenik meg ekkor a neve mellett. Ez az opció bármikor be-ki kapcsolható.

Büntetések, amelyek befolyásolják a legénységi tapasztalatot és képzettségi szinteket

Ha egy legénységi tag nem képzett annak a tanknak a működtetésében, amelyben ül, vagy megsérül a csatában, akkor a fő képzettsége, a skilljei és perkjei büntetést kapnak, ezáltal a harckocsi teljesítménye is változik. A büntetés a szerzett tapasztalatra is hatással van. A büntetéseket a játék mechanizmusa mindig a bónuszok előtt számítja ki.

Harckocsi kompetencia büntetés hatása az effektív képzettségi szintre: A legénységi tagokat az adott harckocsihoz kell kiképezni. Ezt harckocsi kompetenciának hívjuk. Ülhet olyan harckocsiba is, amelyhez nem ért, de akkor a fő képzettségére és a skilljeire/perkjeire vonatkozó büntetést fog elszenvedni. A büntetés mértékét piros színnel láthatjuk a legénységi tagnál a garázsnézetben. A büntetés mértéke változó, attól is függ, hogy ugyanolyan „típusba” (azaz TD, MT, LT, HT, or SPG) helyeztük –e át a legénységet, vagy hogy az új harckocsi prémium –e. A büntetéseket a következőképpen számítjuk:

 • Ha a legénységi tag ugyanolyan típusú járműbe ül át, mint amire a képzettsége vonatkozik, és az új jármű prémium, nincs büntetés.
 • Ha a legénységi tag ugyanolyan típusú járműbe ül át, de az nem prémim, akkor a jelenlegi képzettségi szintjéhez képest 25% büntetést kap. Például 80%-ból lesz a levonás után 60%, 100%-ból 75%.
 • A a legénységi tag másik típusú, de prémium járműbe ül, akkor ugyancsak 25% büntetést kap.
 • Ha pedig más típusú, enm prémium járműbe ül, 50% büntetést kap. Pl 80%-ból 40%, 100%-ból 50% lesz.

Harckocsi kompetencia büntetés hatása a tapasztalat növekedésére: a büntetéssel sújtott legénységi tag kevesebb tapasztalati pontot kap csatánként.

 • Ha az új jármű ugyanolyan típusú tank, nincs büntetés.
 • Ha más típusú, nem prémium harckocsiba ül át, 50%-kal kevesebb tapasztalatot kap csatánként.
 • Ha nem prémium, de ugyanolyan típusú tankba ül át, 50% büntetést kap.
 • Ha nem prémium, és más típusú járműbe ül át, 75%-kal kevesebb tapasztalati pontot kap csatánként, mint alapesetben.

Sérülés vagy halál: a csata végén sérült vagy kilőtt legénységi tag 50%-kal kevesebb tapasztalati pontot kap, mint egyébként.

A kis vagy nagy elsősegély csomag használatával elekrülhetjük ezt a büntetést, hacsak nem sérül meg valamelyik legénységi tag újból a csata vége előtt. Az egyes legénységi tagok sérülésének gyakorisága különböző, így az általuk szerzett tapasztalati pontok mennyisége is más lehet. Ennek oka, hogy egyes legénységi tagokat könnyebben ki tudnak lőni az ellenfelek. 

Ezen túl, ha egy legénységi tagot a csata során kilőnek, akkor ez kihat a harckocsi teljsítményére is. Játéktechnikai szempontból a kilőtt legénységi tag fő képzettsége 0%-ra esik vissza. Ha több szerepkört is betöltött, mindegyikkel ez történik. Például h kilövik a parancsnokot, aki lövész és töltő is egyben, mindhárom szerepkör értéke 0%-ra esik a harckocsiban. A harckocsi teljesétményére vonatkozó levonásokat a következőképp számítjuk:

 • Parancsnok: ha kilövik, elveszik a mentor bónusz, és csökken a látótáv.
 • Lövész: kilövése növeli a cézásidőt, és csükkenti a pontosságot. A toronyforgatás sebessége is csökken. Ha épp céloztunk a lövész kilövésének pillanatában, a folyamat újrakezdődhet.
 • Vezető: kilövése csökkenti a végsebességet, a fordulási sebességet, és a gyorsulást.
 • Rádiós: ha kilövik, csökken a rádió hatótávolsága.
 • Töltő: ha kilövik, növekszik az újratöltési idő. Ha pont újratöltés közben lövik ki, a folyamat újraindulhat.

Effektív képzettségi szint

A legénységi tagok fő képzettségének, valamint skilljeinek/perkjeinek a szintjét úgy ellenőrizhetjük, ha a neve fölé visszük az egeret a garázsnézetben. De ez nem mond el mindent, mert nem mutatja a bónuszokat és büntetéseket. A teljes képet az effektív képzettségi szint mutatja meg.

 • A parancsnok által elérhető maximum effektív képzettségi szint a fő képzettségre vonatkozóan 120%. Ez úgy jön ki, hogy 100% + 5% fokozott szellőzés, + 10% prémium fogyóeszközök, + 5% elit alakulat perk. Ha nyitott tankról beszélünk, akkor a parancsnok maximális lehetséges effektív képzettségi szintje 115%, mert nem szerelhető fel a fokozott szellőzés.
 • A legénység többi tagjának maximális lehetséges fő képzettségi szintja 132%: az előzőekhez a parancsnok adé még 10% bónuszt. Nyitott harckocsiban a maximum elérhető fő képzettségi szint nem-parancsnokok számára 126,5%

Többszörös szerepkör – Néhány harckocsin egy szerepkörből több van. Ha például két töltő van, akkor a fő képzettségük átlaga adja a töltő szerepkör fő képzettségét. Például ha az egyik 100%-os, a másik 50%-os, akkor az átlaguk 75% lesz. Ez az effektív képzettségi szint kerül a játék mechanizmusának számításaiba a töltő szerepkörre vonatkozóan.

Közös skillek – A közös skillek (javítás, tűzoltás, álca) effektív szintje a legénységi tagok közti átlagolás eredménye. Például, ha a 4 legénységi tagból 2 rendelkezik javítás skillel, az egyik 60%-os, a másik 100%-os, akkor az effektív javítási szint (100+60+0+0)/4=40%.

Szerepkör-specifikus skillek és perkek – Ezeket a skilleket és pereket nem átlagolják. Ilyen esetben csak annak az egy legénységi tagnak a képzettségi szintje számít, aki az adott szerepköráspecifikus skillel vagy perkkel rendelkezik. Ha egy járművön két legénységi tag is birtokolja ugyanazt a képességet, akkor a nagyobbat veszik számításba.

Forrás: http://wiki.wargaming.net/

Fordította: Wothungy team, neon_vidra

HIRDETÉS

a keresés eredménye

Fórum hozzászólások

Dühöngő - Mit művel a w.o.t.
2017.01.23. | zabos

Az álca nálam se működik senkit nem látok de 50-80 m rol lődöz az O-I de nem látom .Sorolhatnám a s...

HELP - segítség kérés
2017.01.22. | zeroveritas

Próbáld meg modok nélkül. Ha kidob közben, akkor vissza kellene engednie, vagy autómatán csatlakozz ...

Egyebek - Keresem a grundom
2017.01.22. | fruttiur

Előszó: Kérlek dobjatok át a megfelelő helyre ha ez nem az, köszi! Keresek egy grundot vagy bandát ...

HELP - segítség kérés
2017.01.22. | 2600k

hello, olyan problémám van hogy minden oknál fogva kidobb játék közben és amig benem felyeződik a cs...

Dühöngő - Mit művel a w.o.t.
2017.01.20. | zeroveritas

Ezt hívják szopóágnak. Nekem is van ilyen, de most elkiabálom, hogy pont nyerőben vagyok (ezután maj...

Partner oldalak


Wot Magyar Liga

http://www.simsporttv.com/

http://infestation.gportal.hu/

http://magyartank.gportal.hu/

Kopasz

Roncskutatok

WoWshungary

Xbox